Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 นายบุญมี  เหลาธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)

บุคลากร

  • supin.jpg
  • nichapha.jpg
  • SAM_9977_resize.JPG
  • jurivan.jpg
  • SAM_0857.JPG
  • koravan.jpg
  • nanong.jpg
  • boonme.jpg
  • jumnong.jpg

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

738267
วันนี้วันนี้87
เมื่อวานเมื่อวาน872
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้959
เดือนนี้เดือนนี้18469
ทั้งหมดทั้งหมด738267
Logged In Users 0
Guests 9
มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประเมินผลการอ่านเขียนภาษาไทยครั้งที 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 824
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 318
กิจกรรมวิถีพุทธและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 821
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 838
การคัดแยกขยะ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 893
กิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 884
เข้ารับการประเมินแปรงฟันคุณภาพและโรงเรียนอ่อนหวาน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 736
เข้าร่วมโครงการสร้างงานสู่อาชีพของเทศบาลตำบลเวียงต้า เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 694
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 803
ศึกษาดูงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 820
ร่วมงานหล่อเทียนพรรษา ปี2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 823
รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 500
ผักบุ้งปลอดสารพิษ สู่อาหารกลางวัน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 899
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 783
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 794
เรียนรู้การทำเสวียนรอบต้นไม้ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 889
กิจกรรมเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 799
ร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 799
เดินณรงค์ป้องกันยุ่งลาย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 822
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 803
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของ อบจ.แพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 833
ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ประจำปีการศึกษา2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 812
วันดื่มนมโลก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 819
เดินณรงค์วันงดสูบบหรี่โลก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 824
เข้ารับการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 788
ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 810
กิจกรรมประชาธิปไตยปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 809
ขอขอบคุณกรมป่าไม้ ส่วนควบคุมไฟฟ้า แพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 807
กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์"ปี2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 811
ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 823
ร่วมงานปีใหม่สบปรุงประจำปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 827
ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 959
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 954
ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมสถานศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 936
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 952
ตรวจเยียมนักเรียนและให้กำลังใจ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 934
กิจกรรมวันครู ปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1119
กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 ปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1110
คณะครูเข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกโรงเรียนพฤกษศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1044
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1043
ขอขอบคุณมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1397
กิจกรรมวันคริสต์มาสปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1131
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1154
นำนักเรียนเข้าสอบธรรมปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1164
ธนาคารกรุงไทยมอบทุนอาหารกลางวัน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1399
กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1254
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1188
งานเกษียณอายุราชการ ครู ถนอม ณ เชียงใหม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1305
ร่วมงานเกษียณอายุราชการคณะครูโรงเรียนเครือข่ายผาเวียง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1291
ทัศนศึกษาท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1299
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ฯ ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 772
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ระดับกลุ่มผาเวียง ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 311
แข่งขันกีฬากลุ่มผาเวียงประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1264
คณะครูศึกษาดูงานการเรียนการสอนแบบ BBL เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1261
ตรวจสุขภาพฟันประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1289
ไกด์นำเที่ยวถ่ำเสรีไทย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1327
ฟื้นฟูประวัติศาสตร์ถ่่ำเสรีไทย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1343
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าศึกษาดูงาน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1284
นิเทศติดตามประเมินทักษะการอ่าน เขียนปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1272
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1275
ตลาดนัดวิชาการปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1250
กิจกรรมวันอาเซียนปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1269
เข้ารับการอบรมลูกเสือ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1245
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1270
นิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบิหารงานทั่วไป เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1248
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1364
กิจกรรมวันภาษาไทย 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1328
กิจกรรมปลูกป่าเพื่อแม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1317
นำ้ดื่มสมุนไพรป้องกันโรคไข้เลือดออก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1295
ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลลมอบเก้าอี้และขนม เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1303
ชุมชนสัมพันธ์กับสนามเด็กเล่นตามแนวทาง BBL เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1351
พลิกโฉมโรงเรียนตามหลัก BBL เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1526
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน แบบ BBL เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1573
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1297
กิจกรรมวิถีพุทธ 30 มิถุนายน 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1322
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1300
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1311
เดินรณรงค์ ป้องกันลูกน้ำยุงลาย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1687
งานเลี้ยงตอนรับผู้อำนวยการอย่างเป็นทางการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1356
ประชุมคณะครู พร้อมรับนโยบายจาก ผู้อำนวยการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1330
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1348
ตอนรับผู้อำนวยการโรงเรียน คนใหม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1406
รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 838
ตรวจสุขภาพฟันประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1404
ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ 2 ทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 และป.2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1331
ร่วมงานปีใหม่สบปรุงประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1401
กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1317
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1350
กิจกรรมประชาธิปไตยปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1413
ประชุมคณะครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1349
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1925
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1441
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1772
ทำไม้กวาดทางมะพร้าว เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1841
รับรางวัลเด็กไทยฟันดียอดเยี่ยมระดับประเทศ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1873
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1551
กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1423
งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1458
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1848
ร่วมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มผาเวียงฟันดี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1552
ประกาศสอบจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียนอาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 376
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่ 64 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1810
ร่วมถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1547
ผลผลิตจากการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1609
นำคณะครูและนักเรียนสอบนักธรรมชั้นตรี-โท เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1951
ร่วมกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 57 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1616
งานเกษียณอายุราชการครูวันทนีย์ ผูกพันธุ์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1917
อบรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1656
เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1280
ร่วมขบวนงานสลากวัดบ้านเวียง ตำบลเวียงต้า เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1897
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1585
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2049
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1799
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1797
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มโรงเรียนผาเวียง ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 524
กิจกรรมวันภาษาไทย 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1817
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1702
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1661
ยาสมุนไพรป้องกันโรคไข้เลือดออก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1775
โรงเรียนวิถีพุทธ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1747
วันสถาปนาลูกเสือปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1790
ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1812
กิจกรรมเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1814
ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ประจำปีการศึกษา2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1657
ทัศนศึกษา ณ จังหวัดลำปางปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2062
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1687
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1751
พิธีไหว้ครูประจำปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2150
กิจกรรม big cleaning day 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1895
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1801
กิจกรรมประชาธิปไตย2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1789
ร่วมงานปีใหม่สบปรุงพ.ศ. 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1948
ผ้าป่าศิษย์เก่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกาา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1609
คนเก่งประจำโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1670
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการสึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1692
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการสึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1637
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3046
ร่วมแสดงความยินดีกับหนึ่งแสนครูดี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1684
กิจกรรมวิถีพุทธ ตักข้าวล้นบาตร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2294
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี57 ที่เทศบาลตำบลเวียงต้า เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2680
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1936
การแข่งขันกีฬา– กรีฑานักเรียน “ผาเวียงเกมส์”ประจำปีการศึกษา 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1350
ขอขอบคุณ กฟฝ. มอบของขวัญวันเด็กปี57 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1828
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2402
กิจกรรมวันคริสต์มาส 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2022
กิจกรรมวิถีพุทธ 17 ธ.ค.56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2161
ถวายคำสัตย์ปฎิญาณ วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2098
กิจกรรมวิถีพุทธ 2 ธ.ค.56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1919
กิจกรรมลอยกระทงปีการศึกษา 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1940
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2359
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1918
ร่วมงานสลากวัดบ้านเวียง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2599
ร่วมใจทำไทยให้สะอาด เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1980
ทัศนศึกษา ณ ชลบุรี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2093
ทำกิจกรรมวิถีพุทธ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2013
การประกันคุณภาพในสถานศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2231
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2267
ร่วมการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 997
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีการศึกษา2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1968
กิจกรรมวิถีพุทธ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2554
กิจกรรมวันภาษาไทยปีการศึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2051
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาปีการศึกษา 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2020
ร่วมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนศึกษา จังหวัดแพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2104
การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต๒ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 949
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนผาเวียง ประจำปีการศึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1011
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2382
เดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2089
มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2866
พิธีไหว้ครู 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2192
เดินรณรงค์ งดสูบบุหรี่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2462
กิจกรรมวันวิสาขบูชา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2142
พิธีมอบประกาศนียบัตร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3062
งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3619
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 4571
ทัศนศึกษาจังหวัดแพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2814
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ บ้านแป้น-แสนทองเกมส์ประจำปีการศึกษา 2555 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2538
กิจกรรมวันคริสต์มาส เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 4019
กิจกรรมวันพระ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3422
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี 55 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2504
ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2789
ทอดกฐิน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3590
กิจกรรมลอยกระทง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2294
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2259
การนิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2758
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2738
การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 กลุ่มโรงเรียนผาเวียง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1381
โครงการจิตอาสาพี่ชวนน้องท่องอาเซียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3331
รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1575
ตรวจสุขภาพนักเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3023
จัดกิจกรรมวันแม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3048
แสดงความยินดีกับครูสอนดี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3148
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 4481
กิจกรรมวันภาษาไทย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3210
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เขียนโดย kruben 2745
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 4522
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3414
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2725
กิจกรรมวันวิสาขบูชา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3706
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3508
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2714
กิจกรรมอำลาอาลัย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3368
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3531
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 5692
กิจกรรมวันมาฆบูชา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3880
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ บ้านแป้น-แสนทองเกมส์ประจำปีการศึกษา 2554 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3593
งานศิลปะหัตกรรมระดับประเทศ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3335
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 10491
ช่อง 3 บริจาคของช่วยเหลือโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2814
ภาพกิจกรรม เขียนโดย krudung 3863