Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 นายบุญมี  เหลาธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)

บุคลากร

  • SAM_9977_resize.JPG
  • SAM_0857.JPG
  • jurivan.jpg
  • supin.jpg
  • nichapha.jpg
  • boonme.jpg
  • jumnong.jpg
  • nanong.jpg
  • koravan.jpg

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

676921
วันนี้วันนี้217
เมื่อวานเมื่อวาน1108
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2002
เดือนนี้เดือนนี้9724
ทั้งหมดทั้งหมด676921
Logged In Users 0
Guests 7

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประเมินผลการอ่านเขียนภาษาไทยครั้งที 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 738
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 274
กิจกรรมวิถีพุทธและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 733
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 750
การคัดแยกขยะ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 792
กิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 786
เข้ารับการประเมินแปรงฟันคุณภาพและโรงเรียนอ่อนหวาน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 649
เข้าร่วมโครงการสร้างงานสู่อาชีพของเทศบาลตำบลเวียงต้า เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 623
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 729
ศึกษาดูงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 727
ร่วมงานหล่อเทียนพรรษา ปี2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 736
รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 445
ผักบุ้งปลอดสารพิษ สู่อาหารกลางวัน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 793
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 705
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 719
เรียนรู้การทำเสวียนรอบต้นไม้ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 809
กิจกรรมเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 721
ร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 727
เดินณรงค์ป้องกันยุ่งลาย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 736
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 727
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของ อบจ.แพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 744
ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ประจำปีการศึกษา2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 720
วันดื่มนมโลก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 739
เดินณรงค์วันงดสูบบหรี่โลก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 733
เข้ารับการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 715
ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 729
กิจกรรมประชาธิปไตยปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 728
ขอขอบคุณกรมป่าไม้ ส่วนควบคุมไฟฟ้า แพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 731
กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์"ปี2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 728
ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 755
ร่วมงานปีใหม่สบปรุงประจำปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 749
ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 879
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 863
ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมสถานศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 850
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 867
ตรวจเยียมนักเรียนและให้กำลังใจ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 848
กิจกรรมวันครู ปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1045
กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 ปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1018
คณะครูเข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกโรงเรียนพฤกษศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 970
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 970
ขอขอบคุณมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1324
กิจกรรมวันคริสต์มาสปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1041
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1064
นำนักเรียนเข้าสอบธรรมปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1075
ธนาคารกรุงไทยมอบทุนอาหารกลางวัน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1318
กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1159
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1107
งานเกษียณอายุราชการ ครู ถนอม ณ เชียงใหม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1227
ร่วมงานเกษียณอายุราชการคณะครูโรงเรียนเครือข่ายผาเวียง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1202
ทัศนศึกษาท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1210
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ฯ ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 721
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ระดับกลุ่มผาเวียง ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 267
แข่งขันกีฬากลุ่มผาเวียงประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1192
คณะครูศึกษาดูงานการเรียนการสอนแบบ BBL เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1169
ตรวจสุขภาพฟันประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1214
ไกด์นำเที่ยวถ่ำเสรีไทย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1247
ฟื้นฟูประวัติศาสตร์ถ่่ำเสรีไทย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1271
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าศึกษาดูงาน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1189
นิเทศติดตามประเมินทักษะการอ่าน เขียนปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1175
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1192
ตลาดนัดวิชาการปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1169
กิจกรรมวันอาเซียนปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1191
เข้ารับการอบรมลูกเสือ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1155
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1187
นิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบิหารงานทั่วไป เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1162
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1268
กิจกรรมวันภาษาไทย 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1233
กิจกรรมปลูกป่าเพื่อแม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1231
นำ้ดื่มสมุนไพรป้องกันโรคไข้เลือดออก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1209
ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลลมอบเก้าอี้และขนม เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1214
ชุมชนสัมพันธ์กับสนามเด็กเล่นตามแนวทาง BBL เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1273
พลิกโฉมโรงเรียนตามหลัก BBL เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1441
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน แบบ BBL เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1478
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1202
กิจกรรมวิถีพุทธ 30 มิถุนายน 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1236
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1212
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1215
เดินรณรงค์ ป้องกันลูกน้ำยุงลาย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1594
งานเลี้ยงตอนรับผู้อำนวยการอย่างเป็นทางการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1270
ประชุมคณะครู พร้อมรับนโยบายจาก ผู้อำนวยการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1239
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1268
ตอนรับผู้อำนวยการโรงเรียน คนใหม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1307
รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 772
ตรวจสุขภาพฟันประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1311
ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ 2 ทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 และป.2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1248
ร่วมงานปีใหม่สบปรุงประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1320
กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1248
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1282
กิจกรรมประชาธิปไตยปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1323
ประชุมคณะครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1259
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1824
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1360
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1685
ทำไม้กวาดทางมะพร้าว เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1756
รับรางวัลเด็กไทยฟันดียอดเยี่ยมระดับประเทศ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1785
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1470
กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1339
งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1375
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1739
ร่วมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มผาเวียงฟันดี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1474
ประกาศสอบจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียนอาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 343
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่ 64 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1734
ร่วมถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1461
ผลผลิตจากการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1520
นำคณะครูและนักเรียนสอบนักธรรมชั้นตรี-โท เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1861
ร่วมกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 57 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1529
งานเกษียณอายุราชการครูวันทนีย์ ผูกพันธุ์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1816
อบรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1557
เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1223
ร่วมขบวนงานสลากวัดบ้านเวียง ตำบลเวียงต้า เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1802
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1496
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1973
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1698
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1706
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มโรงเรียนผาเวียง ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 494
กิจกรรมวันภาษาไทย 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1719
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1628
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1589
ยาสมุนไพรป้องกันโรคไข้เลือดออก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1688
โรงเรียนวิถีพุทธ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1659
วันสถาปนาลูกเสือปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1715
ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1736
กิจกรรมเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1737
ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ประจำปีการศึกษา2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1572
ทัศนศึกษา ณ จังหวัดลำปางปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2001
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1617
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1690
พิธีไหว้ครูประจำปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2076
กิจกรรม big cleaning day 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1829
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1727
กิจกรรมประชาธิปไตย2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1726
ร่วมงานปีใหม่สบปรุงพ.ศ. 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1874
ผ้าป่าศิษย์เก่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกาา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1559
คนเก่งประจำโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1628
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการสึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1640
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการสึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1572
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2973
ร่วมแสดงความยินดีกับหนึ่งแสนครูดี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1631
กิจกรรมวิถีพุทธ ตักข้าวล้นบาตร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2209
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี57 ที่เทศบาลตำบลเวียงต้า เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2606
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1876
การแข่งขันกีฬา– กรีฑานักเรียน “ผาเวียงเกมส์”ประจำปีการศึกษา 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1296
ขอขอบคุณ กฟฝ. มอบของขวัญวันเด็กปี57 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1758
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2324
กิจกรรมวันคริสต์มาส 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1951
กิจกรรมวิถีพุทธ 17 ธ.ค.56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2083
ถวายคำสัตย์ปฎิญาณ วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2034
กิจกรรมวิถีพุทธ 2 ธ.ค.56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1850
กิจกรรมลอยกระทงปีการศึกษา 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1855
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2292
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1833
ร่วมงานสลากวัดบ้านเวียง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2535
ร่วมใจทำไทยให้สะอาด เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1902
ทัศนศึกษา ณ ชลบุรี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2017
ทำกิจกรรมวิถีพุทธ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1929
การประกันคุณภาพในสถานศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2149
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2177
ร่วมการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 957
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีการศึกษา2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1910
กิจกรรมวิถีพุทธ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2489
กิจกรรมวันภาษาไทยปีการศึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1974
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาปีการศึกษา 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1938
ร่วมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนศึกษา จังหวัดแพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2032
การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต๒ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 911
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนผาเวียง ประจำปีการศึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 970
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2326
เดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2015
มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2784
พิธีไหว้ครู 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2120
เดินรณรงค์ งดสูบบุหรี่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2386
กิจกรรมวันวิสาขบูชา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2081
พิธีมอบประกาศนียบัตร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2993
งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3552
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 4499
ทัศนศึกษาจังหวัดแพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2729
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ บ้านแป้น-แสนทองเกมส์ประจำปีการศึกษา 2555 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2475
กิจกรรมวันคริสต์มาส เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3929
กิจกรรมวันพระ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3357
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี 55 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2432
ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2718
ทอดกฐิน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3522
กิจกรรมลอยกระทง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2233
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2191
การนิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2686
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2663
การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 กลุ่มโรงเรียนผาเวียง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1335
โครงการจิตอาสาพี่ชวนน้องท่องอาเซียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3261
รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1505
ตรวจสุขภาพนักเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2947
จัดกิจกรรมวันแม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2966
แสดงความยินดีกับครูสอนดี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3077
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 4398
กิจกรรมวันภาษาไทย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3140
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เขียนโดย kruben 2653
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 4442
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3321
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2640
กิจกรรมวันวิสาขบูชา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3617
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3432
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2630
กิจกรรมอำลาอาลัย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3289
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3459
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 5569
กิจกรรมวันมาฆบูชา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3770
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ บ้านแป้น-แสนทองเกมส์ประจำปีการศึกษา 2554 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3495
งานศิลปะหัตกรรมระดับประเทศ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3255
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 10354
ช่อง 3 บริจาคของช่วยเหลือโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2737
ภาพกิจกรรม เขียนโดย krudung 3729