Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 นายบุญมี  เหลาธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)

บุคลากร

  • jurivan.jpg
  • boonme.jpg
  • SAM_9977_resize.JPG
  • SAM_0857.JPG
  • nichapha.jpg
  • koravan.jpg
  • jumnong.jpg
  • supin.jpg
  • nanong.jpg

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

640079
วันนี้วันนี้123
เมื่อวานเมื่อวาน828
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้951
เดือนนี้เดือนนี้14913
ทั้งหมดทั้งหมด640079
Logged In Users 0
Guests 10

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประเมินผลการอ่านเขียนภาษาไทยครั้งที 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 687
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 247
กิจกรรมวิถีพุทธและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 679
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 697
การคัดแยกขยะ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 734
กิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 726
เข้ารับการประเมินแปรงฟันคุณภาพและโรงเรียนอ่อนหวาน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 590
เข้าร่วมโครงการสร้างงานสู่อาชีพของเทศบาลตำบลเวียงต้า เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 578
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 679
ศึกษาดูงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 666
ร่วมงานหล่อเทียนพรรษา ปี2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 687
รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 416
ผักบุ้งปลอดสารพิษ สู่อาหารกลางวัน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 733
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 661
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 673
เรียนรู้การทำเสวียนรอบต้นไม้ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 763
กิจกรรมเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 669
ร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 676
เดินณรงค์ป้องกันยุ่งลาย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 687
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 686
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของ อบจ.แพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 691
ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ประจำปีการศึกษา2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 663
วันดื่มนมโลก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 688
เดินณรงค์วันงดสูบบหรี่โลก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 673
เข้ารับการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 675
ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 684
กิจกรรมประชาธิปไตยปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 670
ขอขอบคุณกรมป่าไม้ ส่วนควบคุมไฟฟ้า แพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 679
กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์"ปี2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 679
ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 705
ร่วมงานปีใหม่สบปรุงประจำปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 696
ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 827
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 799
ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมสถานศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 782
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 799
ตรวจเยียมนักเรียนและให้กำลังใจ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 788
กิจกรรมวันครู ปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 990
กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 ปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 952
คณะครูเข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกโรงเรียนพฤกษศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 912
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 915
ขอขอบคุณมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1266
กิจกรรมวันคริสต์มาสปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 972
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1003
นำนักเรียนเข้าสอบธรรมปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1012
ธนาคารกรุงไทยมอบทุนอาหารกลางวัน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1252
กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1074
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1049
งานเกษียณอายุราชการ ครู ถนอม ณ เชียงใหม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1178
ร่วมงานเกษียณอายุราชการคณะครูโรงเรียนเครือข่ายผาเวียง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1129
ทัศนศึกษาท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1150
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ฯ ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 681
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ระดับกลุ่มผาเวียง ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 251
แข่งขันกีฬากลุ่มผาเวียงประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1134
คณะครูศึกษาดูงานการเรียนการสอนแบบ BBL เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1085
ตรวจสุขภาพฟันประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1155
ไกด์นำเที่ยวถ่ำเสรีไทย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1176
ฟื้นฟูประวัติศาสตร์ถ่่ำเสรีไทย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1207
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าศึกษาดูงาน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1116
นิเทศติดตามประเมินทักษะการอ่าน เขียนปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1104
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1134
ตลาดนัดวิชาการปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1108
กิจกรรมวันอาเซียนปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1135
เข้ารับการอบรมลูกเสือ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1088
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1120
นิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบิหารงานทั่วไป เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1094
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1174
กิจกรรมวันภาษาไทย 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1168
กิจกรรมปลูกป่าเพื่อแม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1172
นำ้ดื่มสมุนไพรป้องกันโรคไข้เลือดออก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1152
ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลลมอบเก้าอี้และขนม เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1148
ชุมชนสัมพันธ์กับสนามเด็กเล่นตามแนวทาง BBL เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1212
พลิกโฉมโรงเรียนตามหลัก BBL เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1358
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน แบบ BBL เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1421
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1136
กิจกรรมวิถีพุทธ 30 มิถุนายน 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1180
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1141
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1133
เดินรณรงค์ ป้องกันลูกน้ำยุงลาย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1541
งานเลี้ยงตอนรับผู้อำนวยการอย่างเป็นทางการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1218
ประชุมคณะครู พร้อมรับนโยบายจาก ผู้อำนวยการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1178
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1208
ตอนรับผู้อำนวยการโรงเรียน คนใหม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1243
รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 731
ตรวจสุขภาพฟันประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1241
ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ 2 ทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 และป.2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1195
ร่วมงานปีใหม่สบปรุงประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1254
กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1196
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1223
กิจกรรมประชาธิปไตยปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1251
ประชุมคณะครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1204
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1756
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1304
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1619
ทำไม้กวาดทางมะพร้าว เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1698
รับรางวัลเด็กไทยฟันดียอดเยี่ยมระดับประเทศ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1721
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1396
กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1291
งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1305
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1677
ร่วมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มผาเวียงฟันดี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1422
ประกาศสอบจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียนอาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 325
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่ 64 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1678
ร่วมถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1401
ผลผลิตจากการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1456
นำคณะครูและนักเรียนสอบนักธรรมชั้นตรี-โท เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1802
ร่วมกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 57 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1451
งานเกษียณอายุราชการครูวันทนีย์ ผูกพันธุ์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1754
อบรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1463
เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1186
ร่วมขบวนงานสลากวัดบ้านเวียง ตำบลเวียงต้า เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1741
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1437
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1924
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1629
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1642
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มโรงเรียนผาเวียง ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 487
กิจกรรมวันภาษาไทย 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1659
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1585
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1544
ยาสมุนไพรป้องกันโรคไข้เลือดออก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1629
โรงเรียนวิถีพุทธ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1611
วันสถาปนาลูกเสือปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1661
ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1689
กิจกรรมเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1699
ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ประจำปีการศึกษา2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1529
ทัศนศึกษา ณ จังหวัดลำปางปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1963
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1576
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1649
พิธีไหว้ครูประจำปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2011
กิจกรรม big cleaning day 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1783
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1673
กิจกรรมประชาธิปไตย2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1681
ร่วมงานปีใหม่สบปรุงพ.ศ. 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1814
ผ้าป่าศิษย์เก่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกาา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1539
คนเก่งประจำโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1606
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการสึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1614
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการสึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1545
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2940
ร่วมแสดงความยินดีกับหนึ่งแสนครูดี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1597
กิจกรรมวิถีพุทธ ตักข้าวล้นบาตร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2145
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี57 ที่เทศบาลตำบลเวียงต้า เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2552
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1827
การแข่งขันกีฬา– กรีฑานักเรียน “ผาเวียงเกมส์”ประจำปีการศึกษา 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1263
ขอขอบคุณ กฟฝ. มอบของขวัญวันเด็กปี57 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1709
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2259
กิจกรรมวันคริสต์มาส 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1897
กิจกรรมวิถีพุทธ 17 ธ.ค.56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2007
ถวายคำสัตย์ปฎิญาณ วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1985
กิจกรรมวิถีพุทธ 2 ธ.ค.56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1796
กิจกรรมลอยกระทงปีการศึกษา 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1794
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2242
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1773
ร่วมงานสลากวัดบ้านเวียง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2477
ร่วมใจทำไทยให้สะอาด เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1842
ทัศนศึกษา ณ ชลบุรี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1969
ทำกิจกรรมวิถีพุทธ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1871
การประกันคุณภาพในสถานศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2092
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2112
ร่วมการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 932
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีการศึกษา2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1858
กิจกรรมวิถีพุทธ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2439
กิจกรรมวันภาษาไทยปีการศึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1917
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาปีการศึกษา 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1890
ร่วมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนศึกษา จังหวัดแพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1970
การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต๒ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 895
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนผาเวียง ประจำปีการศึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 941
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2279
เดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1958
มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2718
พิธีไหว้ครู 56 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2066
เดินรณรงค์ งดสูบบุหรี่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2325
กิจกรรมวันวิสาขบูชา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2028
พิธีมอบประกาศนียบัตร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2938
งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3496
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 4440
ทัศนศึกษาจังหวัดแพร่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2659
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ บ้านแป้น-แสนทองเกมส์ประจำปีการศึกษา 2555 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2433
กิจกรรมวันคริสต์มาส เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3861
กิจกรรมวันพระ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3293
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี 55 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2379
ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2665
ทอดกฐิน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3470
กิจกรรมลอยกระทง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2177
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2141
การนิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2637
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2605
การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 กลุ่มโรงเรียนผาเวียง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1316
โครงการจิตอาสาพี่ชวนน้องท่องอาเซียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3209
รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 1461
ตรวจสุขภาพนักเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2889
จัดกิจกรรมวันแม่ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2912
แสดงความยินดีกับครูสอนดี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3021
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 4330
กิจกรรมวันภาษาไทย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3090
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เขียนโดย kruben 2603
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 4385
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3260
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2585
กิจกรรมวันวิสาขบูชา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3559
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3385
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2576
กิจกรรมอำลาอาลัย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3240
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3410
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 5486
กิจกรรมวันมาฆบูชา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3702
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ บ้านแป้น-แสนทองเกมส์ประจำปีการศึกษา 2554 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3427
งานศิลปะหัตกรรมระดับประเทศ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 3199
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 10262
ช่อง 3 บริจาคของช่วยเหลือโรงเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2662
ภาพกิจกรรม เขียนโดย krudung 3620